Bochnia Dofinansowania do sprzetu ortopedycznego, pomocniczego z PFRON, MOPS, PCPR.

Dofinansowania mozna otrzymac na:

podnosniki osób niepełnosprawnych,

podnosniki wannowe,

łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie,

systemy do uchyłu okna elektrycznie przy pomocy pilota

szyny, podjazdy, rampy, windy.

i wszystko co ułatwi funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej!

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych, funkcjonalnych i architektonicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Program Aktywny Samorząd daje możliwość uzyskania dofinansowania poprzez ogólnopolski program pomocy osobom niepełnosprawnym „Aktywny Samorząd”.
Realizacją programu zajmują się jednostki wyznaczone przez samorządy powiatowe – Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

1.     O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot: