Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych, funkcjonalnych i architektonicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

 

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wniosek, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

 

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

      Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

      Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, (dotyczy likwidacja barier: podjazdy, windy).

      Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.

      Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

      Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT.